DesignJet Ink Cartridges

Original HP ink cartridges
 • Combo & Twin Packs

  ประหยัดกว่า 21% เมื่อเปรียบเทียบกับ
  หมึกตลับแยก

 • Standard Packs

  เหมาะกับใช้ประจำวัน
  ด้วยการสร้างสรรค์ทางวิศวกรรม
  ที่ให้ทั้งคุณภาพ เชื่อถือได้ และคุณค่า

 • XL Packs

 • Design Jet Ink cartridges

  ออกแบบมาเพื่องานพิมพ์คุณภาพสูง
  และปริ๊นเตอร์ที่หลากหลาย

เราไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับตัวเลือก
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
พนักงานของ HP: รายงานปัญหาเว็บไซต์