คอมฯตั้งโต๊ะ

  • EVERYDAY COMPUTING Beautiful designs and features for budget-friendly solutions that balance style and technology for daily needs.

    ต่ำที่สุดเท่าที่:  ฿10,990.00

  • GAMING Performance to play at your best with the industry's latest components, easy upgradability, and advanced cooling.

    ต่ำที่สุดเท่าที่:  ฿38,990.00

  • PERFORMANCE COMPUTING Designed to deliver the power and performance you need for the most demanding applications and intensive tasks.

    ต่ำที่สุดเท่าที่:  ฿31,030.00

  • PREMIUM COMPUTING Power your work day with fresh, innovative design, business-class security, and collaboration features.

    ต่ำที่สุดเท่าที่: 

  • PROVEN PRODUCTIVITY Mainstream business PCs with the perfect combination of performance, expandability, and affordability.

    ต่ำที่สุดเท่าที่:  ฿16,790.00

  • All-in-One Aesthetically pleasing, space savvy and feature-rich, a quick setup with just one plug and you're set.

    ต่ำที่สุดเท่าที่:  ฿10,990.00

  • Mini Compact, powerful and affordable desktop that you can bring anywhere to use.

    ต่ำที่สุดเท่าที่:  ฿16,790.00

  • Small Form Factor Space-saving designs to minimize footprint while still providing power and reliability.

    ต่ำที่สุดเท่าที่:  ฿17,790.00

  • Tower Traditional desktop with the freedom of customization for the perfect PC that you always wanted.

    ต่ำที่สุดเท่าที่:  ฿15,990.00

เราไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับการเลือก
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
เลือก Store
พนักงานของ HP: รายงานปัญหาเว็บไซต์