Detection Product

Detect my products

รหัสผลิตภัณฑ์ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP

< Go back to manual product selection

HP กำลังระบุผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดรอสักครู่

หากคุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น HP Web Product Detection คุณจะต้องเลือก 'เปิด' เพื่อให้ HP สามารถระบุผลิตภัณฑ์ของคุณ ในการแจ้งเตือนครั้งถัดไป ให้เลือก 'ตกลง' เพื่อเริ่มการตรวจหาผลิตภัณฑ์

Fetching Results

ไม่มีแอปพลิเคชัน HP สำหรับการตรวจหาผลิตภัณฑ์ในระบบของคุณหรือต้องมีการอัปเดต

เลือก 'ถัดไป' เพื่อเริ่มดาวน์โหลด HP Support Solutions Framework ซึ่งมีแอปพลิเคชันสำหรับตรวจหาผลิตภัณฑ์ล่าสุด

การเลือกติดตั้งจะถือว่าฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลของ HP ดูเพิ่มเติม
ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อติดตั้งและเรียกใช้เครื่องมือตรวจหาผลิตภัณฑ์บนเว็บ HP

คำแนะนำในการติดตั้ง

  1. คลิก 'HPSupportSolutions... msi' ที่มุมล่างซ้ายของหน้าต่างเบราว์เซอร์
  2. หากปรากฏคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิก 'เรียกใช้' เพื่อติดตั้งเฟรมเวิร์ก
  3. หากปรากฏการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก 'ใช่' เพื่อติดตั้งเฟรมเวิร์ก
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว คลิก ถัดไป เพื่อเรียกใช้การตรวจหาผลิตภัณฑ์

HP กำลังระบุผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดรอสักครู่

กำลังระบุ...
0%
โปรดทราบ: เพื่อให้สามารถตรวจหาได้ คุณต้องเปิดผลิตภัณฑ์และเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือผ่าน USB

HP ไม่สามารถระบุผลิตภัณฑ์ของคุณ

หากคุณไม่เห็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ให้ลองเรียกใช้เครื่องตรวจหาอีกครั้ง

เหตุใด HP จึงไม่พบผลิตภัณฑ์ของฉัน รายการทั่วไปที่ต้องตรวจสอบ:

  • ต้องเปิดอุปกรณ์เพื่อให้ระบบระบุได้
  • ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายหรือผ่าน USB
  • HP จะตรวจหาผลิตภัณฑ์ที่แคชล่าสุดก่อน เลือก 'ลองอีกครั้ง' เพื่อตรวจหาอุปกรณ์ใหม่
  • HP ระบุได้เฉพาะผลิตภัณฑ์แบรนด์ HP เท่านั้น
  • HP สามารถค้นหาได้เฉพาะ: เครื่องพิมพ์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต อุปกรณ์เคลื่อนที่ เดสก์ทอป จอภาพ สแกนเนอร์ และเครื่องคิดเลข

HP ไม่สามารถระบุผลิตภัณฑ์ของคุณ

We're sorry. An error has occurred and the system has timed out. Wait a minute and try again.

HP ได้ระบุอุปกรณ์ของคุณแล้ว

เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อดำเนินการต่อ

หากคุณไม่เห็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ให้ลองเรียกใช้เครื่องตรวจหาอีกครั้ง ลองอีกครั้ง เหตุใด HP จึงไม่พบผลิตภัณฑ์ของฉัน

ภายในเครื่อง
Network
เลือก Store
พนักงานของ HP: รายงานปัญหาเว็บไซต์