【HP專門店及網上商店】全方位獨家專享服務

Z Workstations

8

每頁
 1. HP Z2 Tower G4 Workstation
  HP Z2 Tower G4 Workstation
  起售價格
  HK$9,888.00
  HK$7,388.00
  節省了: HK$2,500.00 (25%)
  暫時缺貨(請聯絡銷售人員查詢)
 2. HP Z2 Tower G4 Workstation
  HP Z2 Tower G4 Workstation
  起售價格
  HK$10,888.00
  HK$8,288.00
  節省了: HK$2,600.00 (24%)
  暫時缺貨(請聯絡銷售人員查詢)
 3. HP Z2小型電腦 G4 工作站
  HP Z2小型電腦 G4 工作站
   起售價格
   HK$12,248.00
   暫時缺貨(請聯絡銷售人員查詢)
  • HP Z2Tower G4 工作站
   HP Z2Tower G4 工作站
    起售價格
    HK$13,103.00
    暫時缺貨(請聯絡銷售人員查詢)
   • Center facing
    HP Z1 Entry Tower G5
     起售價格
     HK$17,450.00
     暫時缺貨(請聯絡銷售人員查詢)
    • HP Z4 G4 Workstation
     HP Z4 G4 Workstation
     起售價格
     HK$32,988.00
     暫時缺貨(請聯絡銷售人員查詢)
    • HP Z6 G4 Workstation
     HP Z6 G4 Workstation
     起售價格
     HK$35,888.00
     暫時缺貨(請聯絡銷售人員查詢)
    • HP Z8 G4 Workstation
     HP Z8 G4 Workstation
     起售價格
     HK$64,888.00
     暫時缺貨(請聯絡銷售人員查詢)

    8

    每頁
    比較產品
    • 添加
     產品
    • 立刻比較
     全部清除
     沒有產品添加到比較列表
    選擇商店
     

    產品支援

     

    HP專門店

     
    惠普員工:報告網站問題