- Dont forget to SMILE

Kontakta en av våra produktspecialister angående denna företagsprodukt.

08-593 664 19

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP personalbutik.

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP medlemsbutiken.

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP studentbutik.

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP familj och vänner.

Tack – du är nu registrerad för att ta emot våra nyhetsbrev.

Error

Ditt HP Store konto är nu skapat, välkommen!

Välkommen {{firstName}}! Du är nu medlem i HP Business Club.

Annulleringspolicy

Du kan ångra ditt köp, annullera det och få hela beloppet tillbaka när som helst innan det skickas ut och inom 14 dagar det att produkten har levererats eller vid beställning av tjänster och digitalt innehåll,  samma dag som köpet har gjorts.  Vår Kundtjänst skickar en etikett för returfrakt som du kan använda för att returnera produkten. 


Om du vill annullera eller göra en ändring i din beställning kan du först se fullständiga detaljer samt regler och villkor för din retur här.


Om du är kund, se fullständig information om dina rättigheter för återkallande och använd formuläret nedan för detta.
Varor måste returneras i sina ursprungsförpackningar tillsammans med eventuella tillbehör och kostnadsfria gåvor som mottagits med produkterna. All programvara måste vara förseglad och oöppnad. Du måste iaktta rimlig aktsamhet om alla produkter medan de är i din ägo.

Tyvärr kan vi inte lägga till en artikel till din befintliga beställning men du har möjlighet att annullera en enstaka artikel eller hela beställningen från den tidpunkt när HP Store har godkänt din beställning. Om du behöver beställa ytterligare artikel måste du starta en ny beställning.

Om du beställer HP-tjänster t.ex. HP CarePacks eller HP SmartFriend, gäller följande beroende på om du är företagskund eller privatkund*:

(a) Om du är företagskund: alla tjänster som levereras före annullering debiteras dig och du får endast delvis återbetalning. Om samtliga beställda tjänster har levererats före annullering, återbetalas ingen del av de beställda tjänsterna.
(b) Om du är privatkund: (1) Om du har begärt att leverans av tjänsterna ska påbörjas under återkallandeperioden, ska du betala ett belopp i proportion till vad som har levererats tills du har meddelat oss om återkallandet från det här avtalet, i förhållande till den fullständiga täckningen av avtalet och (2) om samtliga tjänster har levererats före annulleringen och utförandet påbörjades med ditt på förhand uttryckliga samtycke och med erkännande att rätten till återkallande går förlorad, sker ingen återbetalning.

Hur får jag pengarna tillbaka om jag annullerade beställningen innan varorna skickades ut?
Om du använde kreditkort vid beställningen krävs ingen återbetalning eftersom ditt kreditkort inte har debiterats. Beloppet har reserverats av din bank men HP har inte debiterat transaktionen. Pengarna syns på ditt konto inom några dagar enligt policyn för kreditkortsföretaget.

Om du har betalat via PayPal återbetalar vi beloppet efter att annulleringen har gjorts. Beloppet bör finnas på ditt bankkonto inom 5 bankdagar enligt normal bankpraxis.

Om du har betalat via banköverföring eller faktura, återbetalar vi beloppet till ditt konto när annulleringen har behandlats/bekräftats.

Uppge dina bankuppgifter för vår Kundtjänst så att vi kan slutföra din återbetalning: Namn på kontoinnehavare | IBAN | Swift-kod.

Notera att det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan beloppet är insatt på ditt konto. Det verkliga antalet bankdagar beror på din banks praxis.

Rättighet till återkallande (gäller endast privatkunder)

Om du vill annullera din beställning och den gjordes inom de senaste 14 dagarna, kan du begära detta på vårt återkallandeformulär eller kontakta vår Kundtjänst med kontaktuppgifterna nedan.

Återkallandeformulär
Fyll i och returnera det här formuläret bara om du vill återkalla avtalet.

  • Skicka det här formuläret via e-post till sestore.postsales@hp.com eller via post till följande adress: Hewlett-Packard Sverige AB, ATT/HP Store, Gustav III:s Boulevard 30, 169 85 Stockholm.
  • Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) återkallar mitt, vårt (*) avtal för försäljning av nedanstående varor (*), för tillhandahållande av nedanstående tjänst (*),
  • Beställt (*), mottaget (*),
  • Namn på användare, adress för användare,
  • Användares signatur (endast om det här formuläret finns på papper)

Annullering av beställning
HP förbehåller sig rätten att annullera bekräftade beställningar före leverans (oavsett om betalning har gjorts eller inte), i händelse av väsentliga fel i samband med beställningen, felaktighet avseende pris eller andra villkor som har publicerats i HP Store och som är relevanta för din beställning eller om ytterligare verifiering av dina kreditförhållanden eller kredithistorik så föranleder. Om betalningen är gjord och din order annulleras kommer HP att kreditera ditt konto med tillämpligt belopp (eller be dig om information för att kunna utföra krediteringen).

*HP Store “För hemanvändning” adresseras till “Privatpersoner” (dvs personer som köper produkter eller tjänster primärt för icke-professionell användning). HP Store “För företagsanvändning” adresseras till “Företagare” (dvs personer eller företag som köper produkter eller tjänster primärt för professionell användning).

För att avbeställa din order, vänligen logga din begäran här.

Återbetalningar

Återbetalningsprocess om din beställning inte har skickats.

Om du har betalat för din beställning med kreditkort är ingen återbetalning nödvändig eftersom ditt kreditkort inte har debiterats. Vi debiterar dig bara när vi skickar ut din beställning men banken kan ha reserverat beloppet. Dina pengar syns på ditt konto inom några dagar enligt ditt kreditkortsföretags policy.

Om du har betalat för din beställning med PayPal krediterar vi ditt konto när annulleringsprocessen är klar. Beloppet bör finnas på ditt bankkonto inom 5 arbetsdagar enligt normal bankpraxis.

Om du har betalat via banköverföring eller med faktura återbetalar vi beloppet till ditt konto när annulleringen har behandlats/bekräftats.
Uppge dina bankuppgifter för vår Kundtjänst så att vi kan slutföra din återbetalning: Namn på kontoinnehavaren | IBAN | Swift-kod.
Notera att det kan dröja upp till 5 arbetsdagar innan pengarna är insatta på ditt konto. Det verkliga antalet bankdagar beror på din bank.

Återbetalningsprocedur om din beställning har skickats

Om du har begärt retur av köpta artiklar och du förväntar dig en återbetalning, utför HP återbetalningen så snart varorna är tillbaka i vårt lager.

För beställningar som betalats med kreditkort:

När vi har tagit emot dina returnerade varor behandlar vi återbetalningen och pengarna bör vara tillbaka på ditt konto inom 5 arbetsdagar.
Om det kreditkort som användes för köp inte längre är giltigt måste du uppge dina bankuppgifter (namn på kontoinnehavare, IBAN och SWIFT/BIC) så vi kan återbetala via banköverföring.

För beställningar som betalas via PayPal:

När vi har tagit emot dina returnerade varor behandlar vi återbetalningen och pengarna bör vara tillbaka på ditt konto inom 5 arbetsdagar.

För beställningar som betalats via förskottsbetalning och faktura:

Uppge dina bankuppgifter för vår Kundtjänst: namn på kontoinnehavare, IBAN- och BIC/SWIFT-kod så att vi kan återbetala beloppet inom rimlig tid.

Enligt normal bankpraxis bör pengarna finnas på ditt bankkonto inom 5 bankdagar från det att HP har utfört återbetalningen.

Momsåterbetalning

Om du vill kräva återbetalning av moms måste du ge HP ett intyg om momsbefrielse.

  • HPs momsavdelning kontrollerar din berättighet baserat på det tillhandahållna intyget.
  • Om du är berättigad till momsbefrielse krediterar HP din faktura som påförts lokal moms och fakturerar dig igen utan moms. Om du har betalat den ursprungliga fakturan med lokal moms återbetalar HP den lokala momsen till dig.

 Email: HP Shopping Kundtjänst

 Visa kontaktuppgifterna

?

Privatperson eller Företagare?

Se våra priser med eller utan moms

ELLER

Företagskunder

Visa priser exkl.moms
Inaktivitets varning

På grund av säkerhetsanledning kommer du att loggas ut inom 5 minuter om du inte klickar på ”fortsätt med min session”

Din session har avslutats

För din säkerhet har du loggats ut från ditt HP Online Store konto. För att logga in igen, klicka på knappen nedan.