- Dont forget to SMILE

Praat met een specialist over dit product.

020 654 5215*

{{firstName}}, u heeft zich met succes geregistreerd voor de HP Medewerkers Store.

{{firstName}}, u heeft zich met succes geregistreerd voor de HP Medewerkers Store.

Bedankt voor je aanmelding, {{firstName}}. Welkom bij de HP Student Store!

{{firstName}}, u heeft zich met succes geregistreerd voor de HP Friends & Family Store.

Hartelijk dank – je bent nu geabonneerd op onze nieuwsbrief

Error

U heeft uw HP Online Store account gecreërd. Welkom!

Welkom {{firstName}}! U bent nu lid van de HP Online Store


Herroepingsrecht
Bedenktijd en ontbinding

U heeft het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen (“Bedenktijd”). Deze Bedenktijd gaat voor Producten in op de dag na ontvangst van het Product door U of door een door U aangewezen derde, en voor Diensten op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Indien HP echter reeds is begonnen met het uitvoeren van de Diensten op uw verzoek binnen 14 dagen na het aangaan van de Overeenkomst, vervalt u recht op de Bedenktijd.   Tijdens de Bedenktijd dient U als een goed huisvader met de Producten en de bijbehorende verpakkingen, om te gaan. U bent uit hoofde van de Bedenktijd slechts gerechtigd om de Producten in die mate uit te pakken of te gebruiken, voor zover dat noodzakelijk is om in redelijkheid te kunnen beoordelen of U de Producten wenst te behouden of niet.

Indien U gebruik wenst te maken van Uw recht tot ontbinding binnen de Bedenktijd, kunt U dat kenbaar maken aan HP door middel van het invullen van het formulier Verzoek tot Ontbinding Overeenkomst (klik hier om dit formulier te downloaden) of door een e-mail te sturen naar nlstore.postsales@hp.com waarna HP contact met U op zal nemen.   U kunt het formulier Verzoek tot Ontbinding Overeenkomst per e-mail naar HP terugsturen aan nlstore.postsales@hp.com of per voldoende gefrankeerde reguliere post naar het volgende adres: Hewlett-Packard Nederland B.V., Attn: PPS HP Store manager Netherlands, Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen.

NB: het formulier Verzoek tot Ontbinding Overeenkomst is uitsluitend bedoeld voor ontbinding van de overeenkomst tijdens de Bedenktijd. Indien U om een andere reden een Product naar HP wenst terug te sturen, dient u eerst per e-mail of telefonisch contact met het HP Customer Relations Team op te nemen zoals beschreven in de e-mail met de Orderbevestiging die U van HP heeft ontvangen en/of in de contactinformatie onderaan de HP Store.

De op grond van de Bedenktijd te retourneren Producten dienen inclusief alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan HP geretourneerd te worden. U kunt voor wat betreft de retourzending van de Producten kiezen uit een door HP aangeboden kosteloze pick-up service of door zelf en voor eigen kosten zorg te dragen voor verzending van de Producten naar HP naar het in de Orderbevestiging vermelde adres. Nadat HP de retour gezonden Producten van U heeft ontvangen in volledige en onbeschadigde staat, zal HP het door U betaalde aankoopbedrag inclusief eventuele door U aan HP betaalde verzendkosten, aan U restitueren binnen bekwame tijd maar ten minste binnen 30 (dertig) dagen na retourzending of inroeping van ontbinding van de Overeenkomst op grond van de Bedenktermijn.

De navolgende Producten zijn uitgesloten van de Bedenktermijn: (i) Producten die door HP tot stand zijn gebracht overeenkomstig Uw specificaties; en (ii) computersoftware, inktcartridges, tonercassettes en audio- en video-opnamen waarvan U de verzegeling heeft verbroken of waarvan de verpakking is geopend of die is/zijn geïnstalleerd of geregistreerd. Diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van U, is begonnen voordat de Bedenktermijn is verstreken, zijn eveneens uitgesloten van de Bedenktermijn.

?

Btw schakelaar

Bekijk onze producten inclusief of exclusief btw

TE LANGE INACTIVITEIT

Voor uw veiligheid wordt u binnen 5 minuten uitgelogd, tenzij u klikt op "doorgaan met sessie"

U BENT UITGELOGD

Voor uw veiligheid bent u automatisch uitgelogd van uw HP Online Store account. Klik op onderstaande knop om weer in te loggen.