- Dont forget to SMILE

Praat met een specialist over dit product.

020 654 5215*

{{firstName}}, u heeft zich met succes geregistreerd voor de HP Medewerkers Store.

{{firstName}}, u heeft zich met succes geregistreerd voor de HP Medewerkers Store.

Bedankt voor je aanmelding, {{firstName}}. Welkom bij de HP Student Store!

{{firstName}}, u heeft zich met succes geregistreerd voor de HP Friends & Family Store.

Hartelijk dank – je bent nu geabonneerd op onze nieuwsbrief

Error

U heeft uw HP Online Store account gecreërd. Welkom!

Welkom {{firstName}}! U bent nu lid van de HP Online Store


Beschrijving Garantie
Garanties

Bent u een consument, dan heeft U recht op de wettelijke garantie ten aanzien van de aan U geleverde Producten, zoals hieronder beschreven. Indien het door HP geleverde Product niet de eigenschappen bezit die U, mede gelet op de aard van het Product en de mededelingen die HP over het Product heeft gedaan, mocht verwachten op grond van de Overeenkomst, beantwoord de geleverde zaak niet aan de Overeenkomst, tenzij het U ten tijden van het sluiten van de Overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn, dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt. Indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van 6 maanden na aflevering van het Product openbaart, dan wordt vermoed dat het betreffende Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, tenzij de aard van het Product of de afwijking zich daartegen verzet. Indien de afwijking van het overeengekomene zich na een termijn van 6 maanden na aflevering van het Product openbaart, is het aan U als koper om aan te tonen dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. U dient HP binnen bekwame tijd op de hoogte te stellen van het feit dat het geleverde Product niet aan het overeengekomene voldoet. Indien het aan U geleverde Product inderdaad een afwijking van het overeengekomene bevat, heeft u, met inachtneming van het bovenstaande, recht op (i) aflevering van het ontbrekende; of (ii) herstel of vervanging van het geleverde Product, tenzij dit onmogelijk is of van HP niet (in redelijkheid) kan worden gevergd. Indien herstel of vervanging niet mogelijk of redelijk blijkt of HP daarin tekortschiet, heeft U als de koper de bevoegdheid om (i) de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van hetgeen is overeengekomen, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; of (ii) de koopprijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van hetgeen is overeengekomen. Indien het aan U geleverde Product naar HP terugstuurt, en na testen door HP blijkt er geen afwijking van het overeengekomene geconstateerd te kunnen worden door HP, zullen de daarmee verband houdende kosten die HP heeft moeten maken, aan U in rekening worden gebracht.

De eventueel op het Product van toepassing zijnde commerciële garantie doet niets af aan Uw rechten als consument op de wettelijke garantie ten aanzien van het Product.

?

Btw schakelaar

Bekijk onze producten inclusief of exclusief btw

TE LANGE INACTIVITEIT

Voor uw veiligheid wordt u binnen 5 minuten uitgelogd, tenzij u klikt op "doorgaan met sessie"

U BENT UITGELOGD

Voor uw veiligheid bent u automatisch uitgelogd van uw HP Online Store account. Klik op onderstaande knop om weer in te loggen.