?

- Dont forget to SMILE - your customer can hear it

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP personalbutik.

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP medlemsbutiken.

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP studentbutik.

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP familj och vänner.

Tack – du är nu registrerad för att ta emot våra nyhetsbrev.

HP Z230 SFF arbetsstation certifierad för AutoCAD 2015 | HP® officiell hemsida

Gör din AutoCAD®-prestanda ännu mer fantastisk med HP Z

Växla upp till en AutoCAD-certifierad HP Z arbetsstation till ett överkomligt pris.

Hör vad AutoCAD-experten Lynn Allen har att säga

Läs produktbeskrivningen så får du veta hur
du kan få

  • 40 % snabbare modellering
  • 59 % snabbare rendering
  • 95 % högre prestanda totalt

AutoCAD produktivitetsstudie
PDF, 722KB

HP Z230 SFF arbetsstation kalkylator för beräkning av investeringsbesparing

Analysera avkastningen på investeringen (ROI) i en ny arbetsstation under en treårsperiod.

AutoCAD driftskostnader (kr/tim)
AutoCAD driftskostnader
Uppskattade drifts-, hanteringskostnader baserade på löneundersökningen AUGI 2013 gjord av Melanie Perry i september 2013
 
IT/CAD hanteringskostnad (kr/tim)
IT/CAD hanteringskostnad
Baserat på de uppskattade kostnaderna på papper, ger arbetsstationen HP Z230 Small Form Factor (SFF) Workstation verklig avkasning på investeringen för AutoCAD®-användare enligt, Robert Green i september 2014
 
Prisexempel på nya arbetsstationen HP Z230 SFF inkl. kringutrustning
 
CAD tidsbesparing
CAD tidsbesparing
Baserat på de uppskattade kostnaderna på papper, ger arbetsstationen HP Z230 Small Form Factor (SFF) Workstation verklig avkasning på investeringen för AutoCAD®-användare enligt, Robert Green i september 2014
 
Timmar per vecka Årliga besparingar 3 års besparingar
Tack vare snabbare arbetsflöden    
Tack vare minskade systemkrascher/nedtider    
IT tidsbesparing
IT tidsbesparing
Baserat på de uppskattade kostnaderna på papper, ger arbetsstationen HP Z230 Small Form Factor (SFF) Workstation verklig avkasning på investeringen för AutoCAD®-användare enligt, Robert Green i september 2014
 
Timmar per vecka Årliga besparingar 3 års besparingar
Locating/updating drivers    
Minskade kostnader genom 3 års garanti
Minskade kostnader genom 3 års garanti
Intern beräkning av genomsnittliga reparationskostnader för datorer (för delar och arbete) under 3 år
 
3 års besparingar
Genomsnittliga reparationskostnader för datorer för delar under 3 år  
Genomsnittliga reparationskostnader för datorer för arbete under 3 år  
 
3 års besparingar totalt    
BeräkningskategoriROI
Total avkastning på investeringar under 3 år
Total avkastning på investeringar under 3 år
Baserat på de uppskattade kostnaderna på papper, ger arbetsstationen HP Z230 Small Form Factor (SFF) Workstation verklig avkasning på investeringen för AutoCAD®-användare enligt, Robert Green i september 2014
 
 
Årlig avkastning på investering  
Antal år med avbetalning
Antal år med avbetalning
Baserat på de uppskattade kostnaderna på papper, ger arbetsstationen HP Z230 Small Form Factor (SFF) Workstation verklig avkasning på investeringen för AutoCAD®-användare enligt, Robert Green i september 2014
 
 

Resultaten från denna kalkylator bygger på en kombination av olika egenskaper och funktioner som jämförs och beräknas med branschsiffror (se beräkningsfliken) och/eller kostnader som matats in av kunden för att bestämma de potentiella investeringsbesparingar som kan härledas till användning av HPs funktioner. Det här verktyget är inte avsett att representera faktiska besparingar som kunden kan förvänta sig att uppleva. Användningen av det här verktyget är bara avsett som en illustration av potentiella besparingar. Många faktorer och variabler kan påverka om någon kund ser eventuella besparingar.

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen som anges kan komma att ändras utan varsel. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster anges i de uttryckliga garantivillkor som medföljer sådan produkt och tjänst. Ingenting i den här texten skall tolkas som ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller avsaknad av information i detta dokument.

Privatperson eller Företagare?

Se våra priser med eller utan moms

ELLER

Företagskunder

Visa priser exkl.moms