Sverige
Begin Cart
0 Artiklar
Moms: 0,00 kr
 • Summa kundvagn: 0,00 kr
 • inkl. moms
Visa kundvagnen och kassan »
Den här artikeln har lagts till i kundvagnen
Visa kundvagnen och kassan »

- Dont forget to SMILE - your customer can hear it

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP personalbutik.

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP medlemsbutiken.

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP studentbutik.

{{firstName}}, Du är nu registrerad i HP familj och vänner.

Thanks - you have successfully opted into our newsletter

Varför handla direkt från oss?

Windows10

Varför handla direkt från oss?

Allmänna villkor

Hjälp inför köp

Frågor efter köp

Fri frakt på alla beställningar*

*HP Store erbjuder fri frakt på alla beställningar över 100 kr, för ordrar som understiger 100kr tillkommer en fraktkostnad med 49 kr.

Snabb leverans inom 2 arbetsdagar**

**Vi erbjuder en snabb och säker leverans inom 2 arbetsdagar på varor i lager. Endast tillgängligt på kreditkortsbeställningar lagda och godkända innan kl 14.00.

Flexibla betalningsalternativ

Vi erbjuder en enkel och säker online-beställningstjänst, tillgänglig dygnet runt. Detta innefattar ett brett urval av betalningsmetoder såsom kreditkort, PayPal och banköverföring. Efter att ha verifierat din betalningsinformation kommer du att få ett mail med betalnings- och orderbekräftelse.

Dedikerad support från HPs säljare

Vi erbjuder våra kunder en mängd olika sätt att komma I kontakt med oss. Om du föredrar att beställa via telefon eller helt enkelt har frågor om våra produkter, ring till våra dedikerade säljare som är tillgängliga mellan 9:00-12:00 och från 13:00-17:00 på 08 593 664 18.
För övriga frågor kan du kontakta vår kundtjänst på 851 761 877 (Öppet mån-fre 9:00-12:00 / 13:00-17:00.)

Köp direkt från tillverkaren

Som det största teknikföretaget i världen, erbjuder HP sina kunder högsta kvalitet för att hjälpa dem nå sina mål. För HP räknas varje kund. Därför tillhandahåller vi lösningar direkt fabrik till attraktiva priser.

Välj ur HPs hela sortiment.

HP store erbjuder ett brett urval av högkvalitativ teknologi. Dessutom kan kunderna hitta exklusiva produkter som endast säljs hos HP Store. Så du kan med lätthet hitta den perfekta produkten. Jämför och utvärdera alla dina alternativ innan köp för att säkerställa att du hittat den produkt som passar dig och din budget bäst.

Regelbundna kampanjer och erbjudanden

Hos HP Store hittar du regelbundet specialerbjudanden inklusive paket erbjudanden, rabattkodserbjudanden och modeller endast tillgängliga hos HP store. Vi har ett stort utbud av tillbehör som kompletterar din PC eller skrivare. Vi på HP Store strävar efter att ge dig alternativ och utbud som du inte hittar någon annanstans.

Gillar du HP?

Registrera dig och få all information om specialerbjudanden och produktnyheter före alla andra.

Tillbaka

Allmänna villkor för konsumentköp


HPs villkor och bestämmelser för internet- och telefonförsäljning vid konsumentköp

HP PPS Sverige AB
S-169 73 Stockholm
Sverige
Org. nr: 559001-9385


Omfattning

HPs villkor och bestämmelser för internet- och telefonförsäljning för konsumentköp (”Allmänna villkor för konsumentköp”) gäller för beställningar från privatperson till HP, antingen via HPs internetbutik eller via telefon. De allmänna villkoren för konsumentköp avser produkter och tjänster som ingår i det sortiment som framgår i HPs internetbutik för Hem och hemmakontor (HHK). Genom att registrera dig som privatperson, antingen via internet eller telefon gäller HPs allmänna villkor för konsumentköp. För försäljning till underårig krävs målsmans skriftliga godkännande.


Priser, fraktkostnader och betalning

Priser, fraktkostnader och betalningssätt är de som anges i HPs internetbutik vid beställningstillfället. Samtliga priser är inklusive moms. HP erbjuder för närvarande inget momsåterbetalningssystem för personer bosatta utanför EU, varken för internet- eller telefonköp. HP förbehåller sig rätten att när som helst ändra de priser och betalningsvillkor som publiceras i butiken. HP kan ändra kredit- eller betalningsvillkoren när som helst om HP bedömer att det är befogat på grund av din finansiella ställning eller tidigare betalningshistorik.


Beställning

Alla beställningar måste godkännas av HP. HP skickar en orderbekräftelse eller avslag på beställningen så snart det går. Avtal föreligger först när HP bekräftat beställningen med en orderbekräftelse.


Annullering av beställning

HP förbehåller sig rätten att annullera bekräftade beställningar före leverans (oavsett om ditt bank- eller kreditkort debiterats eller inte), i händelse av väsentligt fel i samband med din beställning, tekniska problem, tryckfel eller annan felaktighet avseende pris eller andra villkor som publicerats i HPs internetbutik och som är relevanta för din beställning eller om ytterligare verifiering av dina kreditförhållanden eller kredithistorik så föranleder. Om ditt bank- eller kreditkort redan debiterats och din beställning annulleras krediterar HP genast ditt kort.


Leverans

I HPs internetbutik finns olika fraktalternativ angivna och din beställning levereras i enlighet med det alternativ som du valt vid beställningstillfället. För ej utlösta paket debiteras en avgift om 350 kr för att täcka HPs kostnader för frakt och administration.


Äganderätt och risk under transport

Äganderätten för produkter övergår till dig vid leverans av produkterna förutsatt att du har erlagt full betalning. HP står för risken för skada och förlust under transport. Risken för förlust och skada övergår till dig vid leverans. Vid eventuell retur av produkt till HP står du för risken för eventuell förlust eller skada. Om du upptäcker att produkten är skadad när du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till HPs internetbutik och Posten enligt följande.

Gods som är transportskadat skall reklameras direkt till den part som lämnar ut godset, godset skall inte lösas ut. Om det visar sig att det är transportskadat först när det öppnas skall det omgående (samma dag som mottagandet) anmälas till transportören eller till HP via e-post: hpstoresweden@hp.com


Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt som lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till HP lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick, det vill säga oanvänd och ej förstörd eller skadad. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta HPs kundtjänst via e-post på hpstoresweden@hp.com och uppge order- eller fakturanummer för att få en fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet. Du kan använda avbeställningsformuläret, men det är inte obligatoriskt. Kostnaden för returen står du själv för. Vid retur med av HP utsänd adresslapp står HP för risken för varan från det att du lämnar den på posten, förutsatt att eventuell skada på grund av bristfälligt emballage ej uppstått. Varan skall förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från HP, eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.


Avbeställningsformulär


 • Vänligen skicka detta formulär via e-post till följande adress HP Kundtjänst eller som brev till HP PPS Sverige AB, ATT/HP Store, S-169 73, Stockholm, Sverige.
 • Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) vill häva köpet av följande varor och tjänster(*)
 • Beställt den (*), Mottaget den (*)
 • Kundens namn (s), Kundens adress (*)
 • Underskrift (Endast om formuläret är i pappersform)


Returer och ersättning

Om en vara är felaktig (angående transportskada, se ovan) skall du reklamera till HPs kundtjänst så snart som möjligt. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig. För produkter med fel som reklameras inom 30 kalenderdagar gäller följande. HP tillhandahåller returfraktsedlar så kunden kostnadsfritt kan returnera produkten. När den returnerade produkten kommit HP tillhanda skickas antingen en ersättande produkt ut till kunden eller så återbetalas det belopp som betalats för produkten. HP har rätt att testa produkterna vid sådan retur och debitera dig för eventuella uppkomna kostnader om det visar sig att du felaktigt hävdat att de returnerade produkterna inte fungerade eller var felaktiga. För fel som görs gällande efter 30 kalenderdagar från leverans hänvisas till produktens särskilda standardgaranti (se nedan). Du har som kund även lagstadgad reklamationsrätt avseende fel upp till 3 år från köptillfället, enligt vad som närmare anges i Konsumentköplagen.

Föreligger fel som HP ansvarar för, åtar sig HP att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation eller omleverans enligt vad som närmare stadgas i Konsumentköplagen. HPs ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932).

HP har rätt att testa produkterna vid retur och debitera eventuell uppkommen skälig kostnad om det visar sig att du felaktigt hävdat att de returnerade produkterna var behäftade med ett fel som HP svarar för.

Vi vill uppmärksamma dig på HP inte svarar för fel som uppkommit genom olyckshändelselse efter leverans, slitage, användning i strid med bruksanvisning eller andra instruktioner.


Ansvarsbegränsning

Du har som konsument under de i 14 och 30-32 §§ Konsumentköplagen angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada – t.ex. utgifter och förluster - som orsakas dig p.g.a. att varan är felaktig eller genom säljarens dröjsmål. Skadeståndet omfattar dock inte i något fall ersättning för förlust i näringsverksamhet. Du är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.


Garanti

För HPs produkter gäller HPs särskilda garanti, i enlighet med de villkor och begränsningar som anges i garantisedeln som medföljer produkten. Produktgarantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantiperioden. Du har som kund även lagstadgad reklamationsrätt avseende fel upp till 3 år från köptillfället, enligt vad som närmare anges i Konsumentköplagen.

HP Care Pack
Villkoren för carepacks köpta via HP store finns här. Välj rätt land i fönstret nedan.


Programvarulicenser

För HPs programvaror gäller HPs standardlicensvillkor som framgår i HPs internetbutik om inte annat angivits i den information som följer med programvaran. Programvaror som inte tillverkats av HP kan omfattas av andra licensvillkor, enligt de programlicensvillkor som bifogats sådana programvaror.

Back-up: Tänk på att alltid ta back-up på viktig data. Kund är själv alltid ansvarig för att ta back-up. HP kan ej återskapa eller ta back-up på kunders data i händelse av reklamation eller serviceärende.


Skydd av personuppgifter

De identifierbara personuppgifter som du lämnar till oss på HP hanteras av HP för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt i marknadsföringssyfte. För mer information, se vår sekretesspolicy längst ned på HPs webbplats.


Export och Import

Kund som exporterar, åter-exporterar eller importerar Produkter, teknik eller tekniska data som köpts enligt detta avtal ansvarar för att gällande lagar och förordningar efterlevs och för att nödvändiga export- och importtillstånd inhämtas. HP äger rätt att omgående avbryta fullgörande i) om Kunden inte följer sådana gällande lagar och förordningar och ii) i sådan utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa efterlevnad av amerikanska eller andra tillämpliga lagar och förordningar avseende export eller motsvarande.


Övrigt

Fakta och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, felskrivningar ex vis i tekniska specifikationer eller motsvarande samt för slutförsäljning.

Viktigt: Om du av något skäl inte har tillgång till några av de villkor som anges i detta dokument, t.ex. HPs sekretessbestämmelse, HPs villkor för programlicenser eller andra villkor, ber vi dig kontakta HPs kundtjänst för att få en kopia av villkoren. Revideringar av dessa villkor och andra villkor som nämns i detta dokument, och som gäller vid den tid du gör beställningen, styr beställningen i fråga, och därför uppmanas du att skriva ut och spara en kopia av villkoren för framtida bruk.

Revisionsdatum: 2007-07-01
Allmänna villkor för små & medelstora företag


HPs villkor och bestämmelser för internet- och telefonförsäljning till företag och offentlig sektor

HP PPS Sverige AB
S-169 73 Stockholm
Sverige
Org. nr: 559001-9385


Definitioner

 • Maskinvara avser datorer, skrivare, kommunikationsenheter och därtill hörande tekniska anordningar och utrustning, jämte tillhörande dokumentation, tillbehör, delar och uppgraderingar.
 • HP Branded avser Produkter och Tjänster som marknadsförs under varumärke som tillhör HP Company eller annat HP Koncernföretag.
 • HPs internetbutik avser den web-sida som HP tillhandahåller för Kundens Beställningar.
 • Produkt avser Maskinvara och Programvara samt tillhörande tjänster, från HPs internetbutik vid var tid gällande standardutbud enligt tillämpligt Transaktions Media.
 • Programvara avser maskinläsbara instruktioner och data (liksom kopior därav), innefattande systemanpassad programvara, firmware och tillhörande uppdateringar och uppgraderingar, licensierat material, användardokumentation, manualer och driftsrutiner.
 • Tjänster avser CarePack tjänster, innefattande underhåll och reparation av Maskinvara, underhåll av Programvara, samt andra standardsupporttjänster som tillhandahålls av HP under HPs standard CarePack tjänstevillkor, vilka gjorts tillgängliga före köpet.
 • Transaktions Media avser följande dokument eller elektronisk kommunikation hänförlig till en Beställning (exklusive ev villkor som härrör från Kunden): licensvillkor som gjorts tillgängliga för Kunden före köpet. HPs begränsade garantier för Produkter, tekniska datablad, produkt- eller tjänstebeskrivningar, som gjorts tillgängliga för Kunden av HP före köpet samt ömsesidigt undertecknade eller på annat sätt ömsesidigt bekräftade dokument med uttrycklig referens till transaktionen.


Priser

 • Priser. Vid Beställning framgår gällande priser vid beställningstillfället i HPs internetbutik.
 • Skatter. Pris anges exklusive alla skatter, avgifter eller liknande debiteringar hänförliga till Beställningen. Kunden skall betala samtliga sådana tillämpliga skatter, avgifter och debiteringar.


Beställning

Beställning av Produkter och Tjänster sker i HPs internetbutik eller via telefon till HPs försäljningscenter (”Beställning”). För Beställning gäller uteslutande dessa allmänna avtalsvillkor för HPs internetbutik. För alla Beställningar gäller att de måste accepteras av HP för att gälla. Avbeställning kan ske utan kostnad fram till dess HP accepterat Beställningen. Beställning måste ange en leveransadress inom Sverige med leveransdatum inom nittio (90) dagar från beställningsdatum.


Leverans

 • Leverans. Leverans sker i enlighet med valt alternativ i HP internetbutik. HP kan även välja att leverera Programvara eller Tjänster till Kund på elektronisk väg, genom elektronisk åtkomst eller via nedladdning.
 • Leveransavgifter. Frakt- och expeditionskostnader skall betalas av Kunden och framgår i HPs internetbutik eller av Transaktions Media. Särskilda förpacknings- och/eller transportarrangemang debiteras separat.
 • Leveranstid. HP eftersträvar alltid att leverera inom angivna leveranstider, men kan inte lämna särskild utfästelse härom. Om leverans inte kan ske inom angiven tid trots HPs åtgärder, äger Kunden rätt att efter fem (5) arbetsdagar avbeställa berörd leverans. Annan kompensation eller ersättning utgår ej.
 • Samleverans. Samtliga produkter som omfattas av en order levereras när den sista produkten finns tillgänglig. Om en eller flera produkter inte är direkt tillgängliga i samband med din beställning, rekommenderar vi er att lägga dem under en separat order om ni önskar omedelbar leverans av produkter som finns i lager.
 • Outlöst försändelse. En försändelse som inte har har lösts ut av Kunden utan har gått i retur till HP debiteras en avgift om för närvarande 300 kronor plus moms för att täcka HPs transport– och administrationskostnader.


Betalning

 • Betalning. Betalning sker i enlighet med valt alternativ i HPs internetbutik . Kunden samtycker till att utan kvittning betala fakturerade belopp inom trettio (30) dagar från fakturadatum. HP kan ändra kredit- och/eller betalningsvillkor avseende ej fullgjorda Beställningar om det enligt HPs rimliga bedömning är motiverat på grund av Kundens ekonomiska ställning eller betalningshistorik.
 • Kundens bristande fullgörande. HP äger rätt att avbryta fullgörande av sina åtaganden om Kunden underlåter att betala förfallet belopp. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen (SFS 1975:635) § 6.
 • Återtagandeförbehåll. HP äger rätt att återta Produkt till dess att full betalning erlagts.
 • Risk. Risken för Produkterna övergår till Kunden vid avlämnandet.


Programvarulicens

Kundens användning av och rättigheter avseende HP Branded Programvara regleras i de programvarulicensvillkor, övriga begränsningar och tillkommande bestämmelser som framgår av Transaktions Media. Om inte annat föreskrivits i Transaktions Media, äger Kunden rätt att använda så kallad firmware som utgör del av Maskinvara endast för att möjliggöra att Maskinvara fungerar enligt dess specifikation. Användning av Programvara som inte är HP Branded regleras uteslutande av respektive tredjepartsleverantörs programvarulicensvillkor.


HP Care Pack

Villkoren för carepacks köpta via HP store finns här. Välj rätt land i fönstret nedan.


Felansvar

 • Produkter. HP svarar för alla HP Branded Produkter enligt de särskilda åtaganden avseende felansvar (”Limited Warranty Statement”) så som de framgår av de utfästelser som bifogats Produkterna eller på annat sätt gjorts tillgängliga före köpet.
 • Non-HP Branded Produkter och Tjänster. Produkter och Tjänster som inte marknadsförs under HPs varumärken (”Non-HP Branded”) tillhandahålles i befintligt skick utan särskilt ansvar för fel eller garanti av något slag. Dock kan särskilda åtaganden avseende felansvar eller garantivillkor ha lämnats av berörd tredjepart eller ursprunglig tillverkare av sådana Produkter och Tjänster, till förmån för Kunden.
 • Begränsning. Detta avtal samt tillämpliga Transaktions Media reglerar uttömmande de rättigheter Kunden kan ha på grund av fel eller brist i levererade Produkter och/eller Tjänster.


Intrång i immateriella rättigheter

HP åtar sig att reglera eller föra Kundens talan mot anspråk riktad mot Kunden, grundade på påstående att HP Branded Produkt gör intrång i immateriella rättigheter under förutsättning att Kunden omedelbart underrättar HP skriftligen om anspråket; samarbetar med HP om svaromålets utförande och ger HP fullmakt att ensamt bestämma om svaromålets utförande samt över alla förhandlingar eller förlikningar avseende anspråket. HP svarar för kostnaderna för bestridandet av intrångsanspråket, samt för av HP förhandlade ersättningsbelopp samt för skadestånd som Kunden genom förlikning eller dom blir skyldig att utge. HP äger rätt att modifiera sådan Produkt, utverka nödvändig licens eller byta ut Produkten. Om inget av dessa alternativ är möjligt, skall HP återbetala till Kunden, inom ett år från leverans; belopp motsvarande Produktens pris, eller i annat fall; Produktens bokförda nettovärde.

HP ansvarar inte för intrångsanspråk grundat på eller orsakat av information eller instruktioner från annan än HP, av modifieringar utförda av annan än HP, eller att Kunden inte efterlevt anvisningar i Transaktions Media, eller av användning av produkter, programvara eller tjänster som inte är HP Branded.

HPs ansvar avseende intrång i annans immateriella rättigheter är uttömmande reglerat i denna punkt.


Begränsad användning

Produkter och/eller Support är inte specifikt konstruerade, tillverkade eller avsedda för användning som delar, komponenter eller beståndsdelar för planering, uppförande, underhåll eller direkt drift av kärnkraftsanläggning. Kunden är ensamt ansvarig om Produkter, och/eller Tjänster som Kunden köpt, används för dessa ändamål och skall ersätta HP och hålla HP skadeslöst för all förlust, skada, kostnad eller ansvar i samband med sådan användning.


Ansvarsbegränsning

Med undantag för kompensation i punkt 8. ovan, samt för skadestånd avseende personskada (inklusive dödsfall), gäller att HPs totala ansvar är begränsat enligt följande


 • vid vållande av direkt sakskada: en miljon/1.000.000/ euro, samt
 • vid vållande av annan direkt skada: till det belopp som motsvarar vad som betalats för Produkt och/eller Support som är föremål för anspråket.


I inget fall svarar part för indirekt skada, innefattande exempelvis avbrott-skada, förlust av affärsmöjlighet, intäkter eller vinst , bristande tillgång till eller skadad data, eller rekonstruktion av programvara.


Allmänt

 • Intern användning. Kunden bekräftar att Produkter och/eller Support förvärvade under detta avtal är endast avsedda för Kundens eget interna bruk och inte för återförsäljning eller vidare-licensiering.
 • Force Majeure. Part skall inte vara ansvarig för försenat eller uteblivet fullgörande på grund av omständigheter utanför partens rimliga kontroll, dock att denna bestämmelse inte gäller Kundens betalningsförpliktelser
 • Export och Import. Kund som exporterar, åter-exporterar eller importerar Produkter, teknik eller tekniska data som köpts enligt detta avtal ansvarar för att gällande lagar och förordningar efterlevs och för att nödvändiga export- och importtillstånd inhämtas. HP äger rätt att omgående avbryta fullgörande i) om Kunden inte följer sådana gällande lagar och förordningar och ii) i sådan utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa efterlevnad av amerikanska eller andra tillämpliga lagar och förordningar avseende export eller motsvarande
 • Tillämplig rätt. Tvist angående tolkningen och tillämpningen av detta avtal, och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Vid omröstning skall den mening gälla som erhållit flest röster och vid lika röstetal ordförandens. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Rättegångsbalkens regler om fördelning av rättegångskostnader skall tillämpas. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger trettio (30) gånger det vid talans anhängiggörande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av allmän domstol. Svensk lag, med undantag för lagvalsregler, skall tillämpas.
 • Hela avtalet. Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan HP och Kunden avseende Kundens köp av Produkter och/eller Support och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga meddelanden, utfästelser eller överenskommelser mellan Parterna beträffande de transaktioner som omfattas av avtalet. Eventuella tillkommande eller avvikande villkor bilagda av Kunden, skall inte gälla. Om något villkor i avtalet skulle anses ogiltigt eller icke verkställbart skall detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av återstående villkor. Ändring och tillägg av avtalet kan endast ske genom skriftlig överenskommelse undertecknad av behörig företrädare för vardera parten. Uttalanden och uppgifter som lämnats före avtalets ingående är gällande endast om de skriftligen bekräftats i Avtalet.
 • Rangordning. Om annat inte överenskommits eller häri angivits skall handlingar gälla i följande ordning:
  • Transaktions Media bestående av licensvillkor eller HPs Limited Warranty Statement vilka gjorts tillgängliga för Kund före köpet.
  • HPs villkor och bestämmelser för internet- och telefonförsäljning till företag och offentlig sektor
  • Eventuella bilagor i nummerordning
  • Övriga Transaktions Media
 • Meddelanden. Alla meddelanden enligt detta Avtal skall vara skriftliga.


Revisionsdatum: 2007-07-01
Sekretess och integritet

HP och dess dotterbolag förbinder sig att respektera dina personuppgifter och integritet och strävar efter att skydda dem. HP tillhandahåller dessa sekretessbestämmelser för att informera dig om vår sekretesspolicy och våra rutiner, samt om de valmöjligheter du har när det gäller hur information om dig inhämtas online och hur de används. HP har utformat hemsidan så att du, vanligtvis, kan besöka HP på webben utan att behöva identifiera dig eller uppge någon personlig information. Vi publicerar dessa bestämmelser ("Sekretessbestämmelser") på vår hemsida samt längst ned på alla HPs webbsidor. HP är en av grundarna av och sponsor till den amerikanska organisationen Council of Better Business Bureau:s BBBOnLine Privacy Program, som fungerar som vägledande standard för sekretesscertifiering. HPs sekretessrutiner uppfyller kraven i BBBOnLine Privacy och vi är stolta över att få bära BBBOnLine Privacy-symbolen.

BBBOnline

HP intygar även att våra sekretessrutiner överensstämmer med principerna i USA:s och EU:s Safe Harbor-avtal: Medvetenhet (Notice), Val (Choice), Vidareöverföring (Onward Transfer), Åtkomst och korrekthet (Access and Accuracy), Säkerhet (Security) och Övrigt (Oversight/Enforcement). Mer information om det amerikanska handelsdepartmentets Safe Harbor-program finns på http://www.export.gov/safeharbor.

När du väljer att översända personlig information till oss, garanterar HP att sådan information endast kommer att användas för att främja din kundrelation med HP.

Vill du läsa HPs sekretss och integritetspolicy i sin helhet klicka här Sekretess och integritet.


HP Business Club - Behörighet

Du måste vara ett registrerat företag/verksamhet i Sverige, eftersom detta program inte är avsett för privatpersoner. Du måste vara anmäld till HP Business Club programmet och loggat in med ett användarnamn och lösenord till HP Business Club butiken för att få exklusiva erbjudanden och rabatter. Rabatterna tillämpas från och med ditt nästa köp efter det medlemskapet bekräftats. Rabatter och exklusiva erbjudanden kan ändras eller annulleras när som helst. Rabatter via personalköpsprogram och HP personalpriser kan inte kombineras med HP Business Club.


Du har i samband med registreringen gett ditt samtycke att ta emot marknadsföringsmaterial via post och e-post. HP och HP Licensierade företag kan skicka reklammaterial med information om HPs tjänster och erbjudanden som de tror kan vara av intresse för er via dessa medel som angivits ovan.


HP Business Club - medlemskapsavbokning och programändringar

Medlemskap kan avbrytas när som helst genom att meddela HP Store supportteam via e-post eller telefon. Avbokning kan ta upp till 4 veckor att slutföra. Vid avbokning kommer medlemskapet att avaktiveras och tillgången till HP Business Club butiken tas bort.


Missbruk av medlemskapet, inklusive underlåtenhet att följa eller alla försök att kringgå medlemskapets riktlinjer och rutiner eller liknande, eller annat otillbörligt agerande som bestämts av HP efter eget gottfinnande, är strängt förbjudet. Missbruk kan leda till uppsägning av Medlemmens konto, framtida diskvalificering från programdeltagande.


"HP förbehåller sig rätten att ändra, revidera eller annullera detta Program, villkoren eller någon del av Programmet som helst för alla deltagare, eller för någon specifik deltagare utan förvarning. HP förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande att avsluta ditt medlemskap. HP beslut om någon aspekt av Medlemmens konto, medlemsstatus eller någon aspekt av programmet eller en viss medlemsstats deltagande i det skall vara slutgiltigt.


Regler och villkor som nämns här är specifika för HP Business Club-programmet. Alla andra HP konsumentegler och villkor för försäljning och service är tillämpliga.Genom att delta i programmet accepterar medlemmarna och är föremål för villkoren i detta program, och intygar att alla behörighetskrav är uppfyllda.E-MAIL HP

BESTÄLL VIA TELEFON

E-MAIL HP

SUPPORT VIA TELEFON

SV Mobil version

Välkommen till HP Online Store

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Se våra produkter med eller utan moms

Är du en privatkund

Visa priser inkl. moms

Är du en företagskund

Visa priser exkl. moms

Du kan ändra ditt val när som helst genom att klicka på moms länken i sidhuvudet

Alternativ Språk

Om du vill ändra standardspråket för HP Store ....., välj ett alternativ nedan