?

- Dont forget to SMILE - your customer can hear it

{{firstName}}, u heeft zich met succes geregistreerd voor de HP Medewerkers Store.

{{firstName}}, u heeft zich met succes geregistreerd voor de HP Medewerkers Store.

Bedankt voor je aanmelding, {{firstName}}. Welkom bij de HP Student Store!

{{firstName}}, u heeft zich met succes geregistreerd voor de HP Friends & Family Store.

Hartelijk dank – je bent nu geabonneerd op onze nieuwsbrief

HP Store Klachtenregeling


HP Store Klachtenregeling
Klachten en de afhandeling daarvan

Indien u als klant van de HP Store een klacht heeft over de wijze waarop HP u behandeld heeft of over het functioneren van de HP Store in het algemeen, kunt U daartoe een klacht indienen bij HP.

Wij verzoeken u in dat geval vriendelijk om Uw klacht zo gedetailleerd mogelijk aan HP kenbaar te maken op één van de navolgende wijzen:

  • Per e-mail aan hpstore.bestelling@sellbytel.es;
  • Per brief via voldoende gefrankeerde reguliere post aan Hewlett-Packard Nederland B.V., Attn: PPS HP Store manager Netherlands, Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen;
  • Telefonisch via telefoonnummer 020 655 1458.

In Uw klacht dient u tevens op te geven op welke van de drie hierboven weergegeven wijzen HP na ontvangst van Uw klacht, contact met U op dient te nemen voor verdere afhandeling van Uw klacht.

HP zal binnen 10 werkdagen na ontvangst van Uw klacht, contact met U opnemen op de door u aangegeven wijze en de inhoud van de klacht met U bespreken.

Btw schakelaar

Bekijk onze producten inclusief of exclusief btw